Regulamin

REGULAMIN

TRÓJMIESKI ULTRA TRACK

1. Organizatorzy:

Trójmiesjki Ultra Track (TUT) jest imprezą sportową organizowaną przez Klub Maratoński Truchcik Łubianka we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego.

2. Cele :

popularyzacja biegania

popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta

integracja środowiska biegaczy

3. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się 17 LUTEGO 2018r:

TRÓJMIEJSKI ULTRA TRACK (65km) start o godzinie 7:00. Start znajdować się będzie w ok. dworca Gdynia Główna ul. Tatrzańska (koło nr 23), natomiast meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku. 

GRUBA PIĘTNASTKA (15km) start o godzinie 11:30. Start znajdować się będzie przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku, meta w tym samym miejscu.

BIURO ZAWODÓW – 16 lutego 2018 w godzinach 13:00-20:00

4. Trasa:

Bieg główny TUT będzie rozgrywany na dystansie: ok. 65 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych lub poza szlakiem (po leśnych ścieżkach). Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora. 

Bieg towarzyszący GRUBA PIĘTNASTKA będzie rozgrywany na dystansie: ok. 15 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora. 

Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym. 

5.Zasady uczestnictwa:

Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba, która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji imprezy Trójmiejski Ultra Track oraz dokumentowania zawodów. 

6. Pomiar czasu i punkty kontrolne:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane dla zawodników.

7. Numery startowe:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak aby był widoczny dla sędziego. 

8. Punkty odżywcze:

Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkt nawadniania. 

Dystans 65km
Punkt 1: 22km,

Punkt 2: 42km (Spacerowa),

Punkt 3: 55km (Rybakówka),

Meta : 65km

Dystans 15+km
Punkt 1: 7km (punkt 3 TUT Rybakówka)

Na punktach odżywczych będą drożdżówki z Piekarnia Cukiernia Andrzej Szydłowski. Będą też banany, rodzynki, cola, woda, izotonik oraz herbata

Na mecie będziecie mogli zjeść dodatkowo coś ciepłego

Więcej informacji w komunikacie startowym

9. Limit:

Wyznaczone zostaną limity czasowe na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

Dystans 65km.

Limit czasu na cały bieg wynosi 11h.          

Punkt 1: 22km - 3:30h

Punkt 2: 42km - 7:00h

Punkt 3: 55km - 8:30h

Meta : 65k - 11:00h

Dystans 15+km.

Punkt 1: 7km - 1:30h

Limit czasu na cały bieg wynosi 4h. 

10. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę  http://tutrail.pl/ Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy w dniu 11 lutego 2018 zostaje zamknięty.

W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit uczestników, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym po za limitem zostanie zwrócona opłata. 

W przypadku niezapełnienia limitu uczestników, organizator z własnej woli może otworzyć zgłoszenia z zastrzeżeniem nie gwarantowania pełnego pakietu. 

Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Organizator wyznacza limit uczestników na TUT 300 osób, Gruba Piętnastka 300 osób.

11. Opłaty:

Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu dokonania przelewu oraz dystansu: 

TUT Zima (dystans  65km)
22.09-29.09 - 90PLN (promocja)
30.09-30.11 -100PLN 
01.12-29.01 -120PLN 

30.01-12.02 - 150PLN

Gruba Piętnastka (dystans  15km+)
22.09-31.12 - 50pln
01.01 - 12.02 - 75pln

12. Klasyfikacje:

W Trójmieski Ultra Track oraz Grubej Piętnastce zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

OPEN Mężczyzn

OPEN Kobiet 

Mieszkaniec Trójmiasta 

Mieszkanka Trójmiasta

13Nagrody:

Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii Open Mężczyzn i Open Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy. 

14. Wyposażenie obowiązkowe: 

Dystans 65km:

Wszystkie żele, batony itp które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

włączony telefon komórkowy

kurtka przeciwdeszczowa

czołówka (z naładowanymi bateriami)

folia NRC

numer startowy z chipem 

dowód tożsamości 

pojemnik na wodę min. 500 ml

własny kubeczek (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków)

zalecane:

czapka oraz rękawiczki

Dystans 15+km:

Wszystkie żele, batony itp które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

numer startowy z chipem 

własny kubeczek (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków)

zalecane:

włączony telefon komórkowy

pojemnik na wodę min. 500 ml

dowód osobisty

czapka oraz rękawiczki

15. Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa organizator może przerwać lub zmienić trasę. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja zawodników nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnikom nie przysługuje zwrot wpisowego. Za zejścia z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli biegacz wycofa się zawodów, musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Organizator zastrzega sobie prawo do 50 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

16. Informacje dodatkowe

PRZEPAKI– na trasie nie ma przepaków, ale razem z pakietem startowy dostaniecie od nas worki do których będziecie mogli włożyć rzeczy (dotyczy TUT65km), które przewieziemy dla Was ze startu na metę (proszę nie wrzucać do przepaków butelek z wodą lub innymi napojami. Na starcie Grubej Piętnastki będzie depozyt.


SUPPORT NA PUNKTACH–dopuszczamy wsparcie Waszych bliskich na punktach odżywczych (proszę pamiętać że obowiązuje zakaz wjazdu samochodami do lasu, a samochody można parkować wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych – dotyczy szczególnie punktu kontrolnego przy ulicy Spacerowej – najbliższy parking znajduje się około 800m od punktu).

SUPPORT NA TRASIE TUT 65 km – ostatnie 10km biegu jest najtrudniejszym odcinkiem na trasie TUTa dlatego od ostatniego punktu kontrolnego na 55km możecie biec z osobą towarzyszącą.

KIJE- można ich używać na całej trasie

PARKOWANIE START/META - Ulica Tatrzańska jest jednokierunkowa i dość wąska dlatego jeśli planujecie przyjechać samochodami na start proponujemy zaparkować na ulicy Wolności, Podlaskiej lub Szczecińskiej.

Na mecie TUTa i na starcie Grubej Piętnastki nie powinno być kłopotu z zaparkowaniem.