REGULAMIN
II Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie
II Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych
1. Organizator i Partner:
Organizator - Klub Maratoński Truchcik Łubianka
Partner - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
2. Cele :
popularyzacja biegania wśród radców prawnych i aplikantów
upowszechnienie aktywnego wypoczynku
integracja środowiska radców prawnych i aplikantów
3. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 17 LUTEGO 2018 r:
II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie (65km) start o godzinie
7:00. Start znajdować się będzie w ok. dworca Gdynia Główna ul. Tatrzańska (koło nr
23), natomiast meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku.
II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych (15km) start o
godzinie 11:30. Start znajdować się będzie przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku, meta w
tym samym miejscu.
BIURO ZAWODÓW – 16 lutego 2018 r. w godzinach 13:00-20:00 w SKLEPIE
BIEGOWYM C.H. Manhattan, ul Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
4. Trasa:
II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie będą rozgrywane na
dystansie: ok. 65 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych
lub poza szlakiem (po leśnych ścieżkach). Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami
turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora.
II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych będą rozgrywane
na dystansie: ok. 15 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi
szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Trasa będzie wyznaczona w terenie
szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora.

Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.
5.Zasady uczestnictwa:
Udział w zawodach może wziąć każdy radca prawny lub aplikant radcowski, który zgłosi
się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://tutrail.pl,
zaznaczając odpowiednią rubrykę – Klasyfikacja radców prawnych i aplikantów, uiści
opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatorów oraz na wykorzystanie ich
wizerunku w celu promocji imprezy oraz Trójmiejskiego Ultra Track, a także
dokumentowania zawodów.
6. Pomiar czasu i punkty kontrolne:
Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą
otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na mecie biegu będą znajdować się maty
kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Na trasie biegu będą znajdowały
się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na
wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz
lotne, które nie będą znane dla zawodników.
7. Numery startowe:
Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym
tak aby był widoczny dla sędziego.
8. Punkty odżywcze:
Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkt nawadniania.
Dystans 65km
Punkt 1: 22km,
Punkt 2: 42km (Spacerowa),
Punkt 3: 55km (Rybakówka),
Meta : 65km

Dystans 15+km
Punkt 1: 7km (punkt 3 TUT Rybakówka)

Na punktach odżywczych będą drożdżówki, banany, rodzynki, cola, woda, izotonik oraz
herbata
Na mecie dodatkowo przewidziano paszteciki oraz coś ciepłego
Więcej informacji w komunikacie startowym
9. Limit:
Wyznaczone zostaną limity czasowe na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego
czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.
Dystans 65km.
Limit czasu na cały bieg wynosi 11h.          
Punkt 1: 22km - 3:30h
Punkt 2: 42km - 7:00h
Punkt 3: 55km - 8:30h
Meta : 65k - 11:00h
Dystans 15+km.
Punkt 1: 7km - 1:30h
Limit czasu na cały bieg wynosi 4h.
10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez
stronę http://tutrail.pl/. Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty
startowej. Formularz zgłoszeniowy w dniu 11 lutego 2018 zostaje zamknięty.
Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający
tożsamość.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność
Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i
zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
11. Opłaty:
Wpisowe za udział w biegu wynosi 45 zł (65 km) oraz 15 zł (15 km).
12. Klasyfikacje:
W obu biegach zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

OPEN Mężczyzn
OPEN Kobiet
13. Nagrody:
Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach
dla pierwszych trzech mężczyzn oraz trzech kobiet.
14. Wyposażenie obowiązkowe:
Dystans 65km:
Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane
Waszym numerem startowym
włączony telefon komórkowy
kurtka przeciwdeszczowa
czołówka (z naładowanymi bateriami)
folia NRC
numer startowy z chipem
dowód tożsamości
pojemnik na wodę min. 500 ml
własny kubeczek (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków)
czapka oraz rękawiczki
Dystans 15+km:
Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane
Waszym numerem startowym
numer startowy z chipem
własny kubeczek (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków)
włączony telefon komórkowy
pojemnik na wodę min. 500 ml
dowód osobisty
czapka oraz rękawiczki
15. Postanowienia końcowe:
Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów
bezpieczeństwa organizator może przerwać lub zmienić trasę. W sytuacji przerwania

zawodów klasyfikacja zawodników nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim
punkcie kontrolnym. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnikom nie
przysługuje zwrot wpisowego. Za zejścia z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza
wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli biegacz
wycofa się zawodów, musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Protesty
należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu
wyników.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w
gestii zawodników.